MARKIZA • UTOROK • 20:30 • DOMA • PIATOK • 22:30

Zámena manželiek

28. 02 2008 22:02 | www.markiza.sk
Zámena manželiek
Zámena manželiek Foto: TV Markíza

Podstata väčšiny reality show je založená na možnosti divákov nahliadnuť do súkromia iných ľudí...

Reality show - otvorený pohľad do súkromia
Podstata väčšiny reality show je založená na možnosti divákov nahliadnuť do súkromia iných ľudí. Záujem divákov o sledovanie intimity iných ľudí je obrovský, o čom sa presvedčili všetky televízie, ktoré sa rozhodli siahnuť po žánri reality show. Televízia Markíza ako prvá priniesla na televízne obrazovky jedinečnú reality show Zámena manželiek.

Protagonistkami každého vydania relácie sú dve ženy, ktoré si vymenia svoje miesta v domácnosti. Nové prostredie, nové deti, nový partner a výnimočné situácie - to všetko je platforma pre pútavý a zaujímavý príbeh o vyrovnávaní sa s mimoriadnymi, veľakrát nepriaznivými okolnosťami, o zorientovaní sa a zvykaní si na nové pomery, ale aj o veselých či strastiplných zážitkoch pri komunikácii s deťmi i partnerom. A to všetko môžu sledovať diváci prostredníctvom všadeprítomnej kamery.

Úspech tohto formátu je nepochybný. V každej krajine, v ktorej sa vysielal, obsadil prvé miesta v rebríčkoch sledovanosti, stal sa celonárodnou témou a účinkujúci celebritami. Prečo? Podstata tkvie v jemnej dráždivosti a atraktívnosti. Diváci majú prostredníctvom programov tohto typu jedinečnú možnosť zistiť, ako sa správajú iní ľudia v bežných životných situáciách - pri upratovaní, pri pozeraní televízie, pri varení, pri telefonovaní, pri návštevách, pri riešení partnerských konfliktov, či konfliktov s deťmi, ale aj v intímnych chvíľach.

Diváci sledujú na televíznych obrazovkách situácie, v ktorých vidia iných ľudí pracovať, relaxovať, komunikovať, riešiť konflikty. Je to príležitosť, z ktorej môžu čerpať poučenie a odvahu, popasovať sa s vlastnými problémami, využiť niečo z toho vo svojom reálnom živote, alebo si uvedomiť, že takýmto spôsobom by nikdy nemali konať. Diváci sa pri sledovaní programov tohto typu učia lepšie pochopiť a porozumieť verbálnym aj neverbálnym prejavom komunikácie (tonu hlasu, postojom tela, gestám či mimike tváre), a tak si do istej miery rozvíjať či zlepšovať svoju empatiu a schopnosť porozumieť emocionálnym stavom iných ľudí.

Manželské páry, ktoré absolvovali účinkovanie v tejto reality show, tvrdia, že posilnila ich vzťah. Partneri majú možnosť počas dvoch týždňov zistiť, ako im ten druhý chýba, ako im pomáha, dokonca zistia, že nevedia bez seba žiť. Skrátka, hodnotu toho, čo doma máme, si uvedomíme, až keď to stratíme - v tomto prípade dočasne.

Úspech programu v zahraničí
V roku 2003 bol program ocenený najprestížnejšou britskou televíznou cenou BAFTA, cenou z najznámejšieho európskeho festivalu zábavných programov vo Švajčiarsku Zlatá ruža, získal štyri ceny vplyvného Broadcast Magazine, a to: Najpopulárnejší program, Najlepšia samostatná produkcia, Najlepšie medzinárodné tržby, Najlepší nový program.

Tento úspech si dokonca vyžiadal zvláštne vydania so známymi televíznymi celebritami s názvom Celebrity Wife Swap. Program získal okamžitý ohlas a ohromný úspech vo Veľkej Británii v roku 2003, kde sa vtedy už vysielaka druhá séria. Show zakúpila pre americký trh aj stanica ABC, kde sa s vysielaním začalo 29. septembra 2004, a s veľkým ohlasom sa stretol už jeho pilotný diel. Rôzne obmeny a kópie tohto programu sa s úspechom vysielajú aj v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.

Výber účinkujúcich
V západnej Európe je spoločnosť jasne segmentovaná, pričom hlavný zdroj konfliktov je výška rodinného príjmu. Na Slovensku a v Česku sa za posledné roky spoločnosť tiež značne rozčlenila. Medzi donedávna rovnocenným obyvateľstvom vznikli regionálne a sociálne rozdiely.

Pre každé vydanie relácie vybral štáb v spolupráci s dramaturgom, sociológom a psychológom dva zaujímavé manželské páry. Dôležitú úlohu zohrávali geografické rozdiely, tradičný konflikt mesto vs. dedina a za zmienku stoja aj sociálne rozdiely - manželka podnikateľka sa napr. vymenila so ženou, ktorá sa okrem zamestnania musela postarať o domácnosť s troma s deťmi, pričom žila od výplaty k výplate.

Všetky páry, ktoré sa prihlásili do programu, prešli dôkladným kastingom, v ktorom sa hodnotili ich komunikačné schopnosti a určitý predpoklad atraktívnosti pre publikum. Najväčší úspech mali vždy relácie, v ktorých páry museli riešiť sociálne, rasové, náboženské, vzdelanostné a morálne rozdiely.

Výroba reality show, aká tu ešte nebola
Príprava a výroba každej reality show bola náročná. Počítalo sa pri nej nielen s dokonalým profesionálnym zvládnutím a technickým zabezpečením, ale podmienkou jbola aj otvorenosť a komunikatívnosť účinkujúcich, pretože tento druh programu je založený na spontánnych reakciách, prekvapeniach a náhodách, ktoré sa nedajú predvídať. Štáb musel byť pripravený na pohotové snímanie neočakávaných reakcií, a to technicky i ľudsky.

Výroba reality show Zámena manželiek bola v slovenských pomeroch dovtedy nevídaná, celé dva týždne žil tv štáb žiť spolu s rodinou a predovšetkým s protagonistami programu. Rodiny si po určitom čase na kameru a na ľudí okolo nej zvyknli a tak nič nebránilo tomu, aby sa začali správať prirodzene. V tejto relácii nie sú žiadne skryté kamery, žiadne skryté mikrofóny, či infraosvetlenie. Každý člen rodiny vždy vedel, kedy je snímaný - napriek tomu bola zmena, ktorá sa v rodine udiala taká silná, že ich nútila k netypickým reakciám a k rozhovorom, ktoré by sa pravdepodobne za iných okolností nikdy nerealizovali...

Vyrába MediaPro Entertainment Slovakia pre TV Markíza.

Komentáre ( 0)

 

Upútavka

 
Zámena manželiek - v piatok, 21. februára, o 22.15, na Doma!
Sledujte celé epizody na